Styret

Styret i Laget for Østlandsk Rødkolle

Erik Skretteberg, leder
Skrettebergveien 79, 3370 Vikersund
Mobil: 48 19 07 03
Email: eskre@hotmail.com

Gunhild Dangstorp, nestleder
Varteigveien 975, 1735 Varteig
Mobil: 416 40 885
Email: gundan@ostfoldfk.no

Grete Wold Sunde, sekretær
Sandtangen 180, 1712 Grålum
Mobil: 94 83 66 02
Email: gresun@ostfoldfk.no

Hans Ingvald Bjerke, kasserer
Nybakktåje 71, 2870 Dokka
Mobil: 90 85 07 73

Linda Kathrin Engebretsen , styremedlem
Snarevegen 374, 2210 Granli
Mobil:

Erling Ek Iversen, styremedlem
Tombdalen 10, 1640 Råde
Mobil: 94 51 01 81, privat: 69 28 35 16

Freddy Edvardsen, varamedlem
Mosserosveien 5, 1591 Sperrebotn

Tonje Aas, varamedlem

Avlsutvalget – Gunhild Dangstorp
Varteigveien 975, 1735 Varteig
Mobil: 416 40 885

Avlsutvalget – Odd Roar Stenby
Toreidveien 168, 1925 BLAKER
Mobil nr: 91 56 11 69
Email: orstenby@online.no

Avlsutvalget – Tonje Aas
Gamle Hadelandsveg 29, 2032 Maura
Mobil: 916 16 627

Øvrige medlemmer knyttet til styret

Redaktør – Kolla : Tonje Aas.

Revisor: Andreas Graff, Kirkevn 6, 18 92 DEGERNES

Valgkomite: Nils Otto Hermansæther, tlf.: 69 81 33 48

Valgkomite: Bent Dangstorp