Styret

Styret i Laget for Østlandsk Rødkolle

Leder:

Gunhild Dangstorp

Varteig

416 40 885

gunhildda@viken.no

Nestleder:

Elin Bergerud

Ås

911 21 962

Elin_nborge@hotmail.com

Kasserer:

Hege Kjernaas

Eggedal

456 08 407

hege.kj@hotmail.com

Sekretær:

Kristin Elvatun

Eggedal

922 00 458

kristin@nerum.no

Styremedlem:

Kristian Skretteberg

Vikersund

971 02 566

kristian.skretteberg@hotmail.no

Varamedlem:

Freddy Edvardsen

Sperrebotn

fredv@live.no

Avlsutvalg:

Elin Bergerud

Ås

Elin_nborge@hotmail.com

Valgkomite:

Adrian Grøvdal
Trøgstad
Klauvhelse@hotmail.com

Tonje Aas

Maura

tonjeaas@icloud.com

Valgt ved årsmøte 28. januar 2023