Styret

Styret i Laget for Østlandsk Rødkolle

Gunhild Dangstorp, leder
Varteigveien 975, 1735 Varteig
Mobil: 416 40 885
Email: gunhildda@viken.no

Kristian Skretteberg
Skrettebergveien, 3370 Vikersund
Mobil 97 10 25 66
Email: kristian.skretteberg@hotmail.no

Hege Kjernaas
Tempelsetervegen 126, 3359 Eggedal
Mobil 45 60 84 07

Tonje Aas, sekretær
Gamle Hadelandsveg 29, 2032 Maura
Mobil:  91 61 66 27
Email: tonjeaas@icloud.com

Elin Bergerud
Holstadveien 103, 1434 Ås
Mobil 91 12 19 62

Freddy Edvardsen, styremedlem
Mosserosveien 5, 1591 Sperrebotn
Mobil: 92 89 77 18

Ida Marie Franzen Gjersen, varamedlem

Avlsutvalget – Erik Skretteberg
Skrettebergveien 79, 3370 Vikersund
Mobil 48 19 07 03
Email: eskre@hotmail.com

Avlsutvalget – Odd Roar Stenby
Toreidveien 168, 1925 BLAKER
Mobil 91 56 11 69
Email: orstenby@online.no

Avlsutvalget – Tonje Aas
Gamle Hadelandsveg 29, 2032 Maura
Mobil: 916 16 627
Email: tonjeaas@icloud.com

Øvrige medlemmer knyttet til styret

Redaktør – Kolla : Tonje Aas

Revisor: Arne Edvard Opsahl

Valgkomite: Erik Skretteberg

Valgkomite: Bent Dangstorp

Livdyrformidler: Tonje Aas

Valgt ved årsmøte 18. juli 2020