Styret

Styret i Laget for Østlandsk Rødkolle

Erik Skretteberg, leder
Skrettebergveien 79, 3370 Vikersund
Mobil: 48 19 07 03
Email: eskre@hotmail.com

Gunhild Dangstorp, nestleder
Varteigveien 975, 1735 Varteig
Mobil: 416 40 885
Email: gundan@ostfoldfk.no

Tonje Aas, sekretær
Gamle Hadelandsveg 29, 2032 Maura
Mobil:  91 61 66 27
Email: tonjeaas@icloud.com

Hans Ingvald Bjerke, kasserer
Nybakktåje 71, 2870 Dokka
Mobil: 90 85 07 73

Freddy Edvardsen, styremedlem
Mosserosveien 5, 1591 Sperrebotn
Mobil: 92 89 77 18

Erling Ek Iversen, styremedlem
Tombdalen 10, 1640 Råde
Mobil: 94 51 01 81, privat: 69 28 35 16

Kristin Elvatun, 1. varamedlem

Hege Kjernaas, 2. varamedlem

Avlsutvalget – Gunhild Dangstorp
Varteigveien 975, 1735 Varteig
Mobil: 416 40 885
Email: gundan@ostfoldfk.no

Avlsutvalget – Odd Roar Stenby
Toreidveien 168, 1925 BLAKER
Mobil nr: 91 56 11 69
Email: orstenby@online.no

Avlsutvalget – Tonje Aas
Gamle Hadelandsveg 29, 2032 Maura
Mobil: 916 16 627
Email: tonjeaas@icloud.com

Øvrige medlemmer knyttet til styret

Redaktør – Kolla : Tonje Aas.

Revisor: Arne Edvard Opsahl

Valgkomite: Nils Otto Hermansæther, tlf.: 69 81 33 48

Valgkomite: Kjell Myhrer. tlf 95 72 04 62

Valgt ved årsmøte 26. januar 2019