Premiering

Fra utstilling Glomdalsmuseet 2011

Vi premierer

1. premie  =  kr. 1.500,oo
2. premie  =  kr. 1.000,oo

Her må signert dommerkort vedlegges eller kopi av dette.

Barn og kalv – mønstering  =  kr. 500,oo  (legg ved bilde)

Alle papirer  sendes inn til kasserer innen 6 måneder etter utstilling.

Husk å notere kontonummer.


Godkjent oksekalv for semin.

Kvittering fra Geno når de henter kalven = kr. 1.500,oo

Kvitteringen eller kopi av denne  være hos kasserer innen 6 måneder etter kalv er levert. Husk å notere ditt kontonummer.