Om oss

Laget for Østlandsk Rødkolle (LØR) består av husdyrinteresserte personer. Styret består av minst 5 personer valgt på årsmøte.

Hva gjør vi?

Foreningens styre arbeider for:
* å sikre Østlandsk Rødkolle som egen kurase
* øke interessen for rasen
* formidling av livdyr for medlemmene og interesserte.
* uttak av seminokse emner/avl

Hvorfor?

* fordi det var østlandets egen kurase
* fordi rasen er spesielt godt egnet til pleie av
kulturlandskapet
* fordi rasen er frisk, holdbar og produktiv
* en ypperlig melkeku/ammeku
* egnet i grønn omsorg

Vårt organisasjonsnr. er: 998 009 952 (og husk grasrotandelen)

Bankkonto 0539.08.08617
IBAN: NO8005390808617 (DNBANOKK)

Kontingenten er for tiden:

kr. 400,00 for enkeltmedlem
kr. 600,00 for familie/institusjon
Kontingenten gjelder fra 1/1 – 31/12. Alle som ønsker stemmerett på årsmøte må ha betalt kontingent.