Oksekatalogen

Her er link til oksekatalogen på web

 

 

Disse oksene finnes for web-bestilling pr 010221: