Norske kuraser

Av Ole Martin Tvete 15 år

Østlandsk Rødkolle er en engang så tallrik kurase fra Østlandet, som, i likhet med andre raser, holdt på å dø ut på 1980-tallet. Rasen er, i likhet med andre nordiske rødkoller, ikke svært gammel. Rødkolla ble først utstilt i 1899, og var da, som nå, en kryssing av Romerikskveget og Smålensfeet. Senere tilkom Jarlsbergfeet, som opprinnelig stammer fra Vestfold. Rasen er kollet, men foruten det, likner den mest på Telemarksfeet.

Telemarksfeet stammer hovedsakelig fra Telemark, men på starten av 1900-tallet, da man ofte krysset de mange lokale kurasene, til færre mer utbredte kuraser, krysset man Telemarksfeet med Valdresfe, Hallingfe, Numedalsfe og Setesdalsfe. Rasene ble opprinnelig fraktet over Hardangervidda fra Lærdal til disse dalene.

Kurasen disse kurasene stammet fra, var en av kurasene som gikk sammen til Vestlandsk Fjordfe. Vestlandsk Fjordfe er en sammenslåing av mange kuraser, med stor variasjon i utseende. Hanseatene og deres import hadde med dette å gjøre. Den sørligste av disse rasene, i Sunnhordland, har imidlertid sannsynligvis større genetisk slektskap til den enda mer sørlige kurasen Vestlandsk Raudkolle.

Vestlandsk Raudkolle er en krysning mellom Lyngdalskolla og Jærfeet(Rogalandsfe). Etter en årrekke hvor Vestlandsk Raudkolle hadde spredd seg til nordligere deler av Vestlandet, bestemte man seg for å slå kurasene Vestlandsk Raudkolle og Vestlandsk Fjordfe sammen til Sør-og Vestlandsfe. Da man på 1980-tallet besluttet at det var nok genetisk variasjon til å separere kurasene. Vestlandsk Fjordfe var da sterkt preget av et overtall Grått Mørefe da rasene ble slått sammen.

På Nordmøre fant man imidlertid en kurase som var svartsidet og hvit kurase. Antaklig var det en kurase som var feilplasert, og skulle egentlig være i STN. STN var den enerådende rasen fra Trysil til Finnmark. Med et unntak. Rødt Trønderfe og Målselvfe. I tillegg til de 2 tidligere nevnte kurasene ble Innherredsfe og Beitstadfe slått sammen til Rødt Trønderfe og Målselvfe.

Den siste kurasen jeg ikke har nevnt er Dølafeet. Dølafeet stammer fra Gudbrandsdalen og Østerdalen, hvor det i sin tid fantes hver sin ferase. Dagens Dølafe likner mest på Gudbrandsdalsfeet – Brandet(tigerstripet), og mindre på Østerdalsfeet – Rødt. Det var fra Dølafeet melken kom fra da man første gang laget den særnorske brunosten i disse trakter.

Det som er helt sikkert er at alle rasene er en viktig del av vår kulturarv, som ikke må svinne hen.

Her kan du lese mer om de ulike rasene