Aschjem gård

Aschjem gård
Type oppføring
Gårdbruker(e)
Knut Halvor Aschjem og Elin Bergerud
Beskrivelse

Vi har en besetning på ca 10 mordyr av østlandsk rødkolle, som (enn så lenge) går som ammekyr. Vi omsetter kjøttet selv, og produserer økologisk og 100% grasfôret.

Er i oppstartsfasen på melking og hjemmeforedling av melkeprodukter. Jobber med å konvertere eksisterende besetning til melkekyr, og har spesielt fokus på lynne og jurform i egen besetning.

Nåværende gårdsokse er Goggen (02140001/0071). Goggens mor, Gunhild, har et veldig godt lynne.

Helsestatus
Rød
Adresse
Holstadveien 103
Postnummer og -sted
1434 ÅS
Telefon
91121962
  • Aschjem gård
  • Aschjem gård

Send Message to oppføring owner