Hårprøvetaking

Her er veiledning fra BioBank for uttak av hårprøve til gentest