Kuregisteret

Husk å oppdatere Kuregistret for å være berettiget produksjonstilskudd til bevaringsverdige storferaser.

Dette er en melding til alle som søker produksjonstilskudd  til bevaringsverdige storferaser. Tilskuddet utbetales på grunnlag av antall dyr registrert i Kuregistret ved registreringsdato. Derfor må alle sørge for at alle opplysninger om okser , kyr og kalvinger er rapportert inn før 1. januar hvert år.

Kuregisteret finner du her

Kontakt:

Telefon 64 94 80 00
E-post kuregisteret@skogoglandskap.no
Besøksadresse Høgskoleveien 8, Ås
Postadresse Postboks 115, 1431 Ås