Årsmøte 2020

Kjære medlemmer.

Vi avholder årsmøte 18.07.20 på Blaker. Mer info og innkalling kommer etter hvert