Erik Skretteberg utnevnt til æresmedlem

Årsmøte i laget på Tyrifjord Hotell i dag, 280123.

Vi starta med besøk i fjøset på Buskerud videregående skole , etterfulgt av lunsj og årsmøte på hotellet.

Vi har hatt flere gode diskusjoner, og et nytt styre ble valgt.

Vi ønsket også å gjøre stas på en person som har betydd veldig mye for veksten i rasen, og har vært en samlende person for oss i mange år. Vi gratulerer Erik Skretteberg som æresmedlem i Laget for Østlandsk Rødkolle.