DIGITALT fagseminar 17.januar kl 09.00 -14.45 – genetisk mangfold – variasjon, vern og verdiskaping

Norsk genressurssenter inviterer til DIGITALT fagseminar 17.januar kl 09.00 -14.45, bl.a. med innlegg fra Guldkolla.

Oppdatert program og påmelding

Link til seminaret vil bli sendt ut til alle påmeldte deltakere.

Kan være et bilde av natur

Om arrangementet:
Aldri har bruken av landbrukets nasjonale genressurser vært mer variert. Flere nisjeprodusenter har tatt i bruk bevart materiale og viser dermed at bevaringsarbeidet kan gi grunnlag for nye næringer.

  • Hvor går så veien videre for det nasjonale bevaringsarbeidet for landbrukets genressurser?
  • Har vi bevart det som skal bevares?
  • Klarer vi å velge ut det som er verd å bevare?
  • Er tilgangen til informasjonen om bevarte genressurser god nok?
  • Har vi nok kunnskap om det bevarte materialets egenskaper?

Dette er noen av spørsmålene som skal belyses på seminaret og vi håper mange fra Norsk genressurssenters brede nettverk vil komme. Bred deltakelse gir de beste forutsetninger for et godt og inspirerende seminar. Plantearvenprisen 2021 skal deles ut på seminaret og vinneren vil holde et invitert innlegg om sitt arbeid.