Årsmøte med julemiddag og premieutdeling

Årsmøte 2020, med utdeling av premier fra Vandreutstillingen.

Endelig kan vi få gjennomført årsmøte for 2020, og dette avholdes 19.11 kl 12.00 på Bestefarhuset på Blaker.

www.bestefarhuset.no

Vi er jo allerede langt inn i 2021, men anser det som riktig å gjennomføre årsmøte for 2020 selv om det blir sent på året.

Vi har hatt få muligheter til å treffes fysisk det siste 1.5 året, og håper derfor at mange av våre medlemmer tar seg tid til å komme på årsmøtet.

Vi gjennomfører ordinært årsmøte, med saker som var meldt til det opprinnelige møtet i mars 2021.

Vi åpner også for saker som ikke trenger et vedtak nå, men som evt kan vedtas på årsmøte for 2021

Det har vært dømt mange rødkoller ifbm vandreutstillingen, og dommer Odd Roar Stenby deler ut premier, og refererer fra de besøkene de har vært på.

Vi avslutter med julemiddag og hyggelig prat.

Tidsskjema

Kl 12.00 oppmøte med kaffe og kringle

Kl 13.00 Årsmøte

Kl 15.00 Julemiddag

Påmelding skjer på sms 41640885 eller mail til gunhildda@viken.no innen 16.11.21

Håper vi treffes