Webinar om melkeproduksjon

Webinar i regi Urfe og Norsk Bufe torsdag 22.april klokka 11.00-12.30 på Teams

Norsk Bufe

Tema : Lønnsom melkeproduksjon i beitebasert, ekstensiv drift med landraser av storfe. Det blir presentert litt fakta rundt rasene, og det blir gjennomgang av driftseksempel med fokus på økonomi.

Nøkkeltall fra Norsk genressurssenter 2017

Påmelding på mail til ola@olahammer.no, tlf 91609081. Gratis !