Årsmøtet er utsatt

Vi velger å utsette årets årsmøte. Vi kommer tilbake med ny dato når det er forsvarlig å gjennomføre et slikt arrangement.

Hilsen styret i Laget for Østlandsk Rødkolle