Testing av gårdsoksekandidater

Angående fremtidige gårdsokser.

Hei alle sammen. En sommer er på hell, og en del av vårens kalver skal slaktes. I den forbindelse ber jeg dere ta en oversikt over årets oksekalver. Er det noen som kan egne seg som gårdsokse 2020 ???

I så fall ta kontakt med en av oss i avls utvalget.

Vi vil ha testet flest mulig av gårdsoksene for horn gen. Hvor vi vil at alle skal være homozygot kolla.

Horngen-testingen er ett samarbeidsprosjekt med genressurs-senteret, hvor vi har fått midler fra Landbruksdirektoratet for å utføre denne testen, for å ikke få hornet avkom i rasen. Dette første prosjektet avsluttes i 2019.

Vi må søke på nytt hvis vi skal fortsette å få midler til å utføre testen, ellers må den enkelte betale for den selv i årene fremover.

En oppfordring er å ta kontakt med

Gunhild Dangstorp 416 40 885

Odd Roar Stenby 915 61 169

Tonje Aas 916 16 627

Erik Skretteberg 481 90 703

Merk skjemaet med “ Kollet- test for Norsk genressurssenter” for da går fakturaen direkte til genressurssentret.

Det tar ca 2 mnd å få svar på hår prøvene.