Horngen-prosjekt

Horngen-prosjektet, hvordan går det?

Flotte rødkollekalver, mon tro om dere har gen for hornanlegg?

En kort oppsumering av prosjektet så langt.

Bakgrunnen for registrering av horn-gen prosjektet var at tilbakemelding om at enkelte kalver fødtes med horn anlegg og utviklet horn i voksen alder.

Horn-gen skyldes tilbake kryssing av rasen, for ved registreringen på 1980 tallet, var det kun 10 kuer igjen, og for å øke populasjonen ble det parret NRF dyr med rødkolle.

Laget tok opp dette med Anna på Nibio, og  det ble søkt midler til ett prosjekt som skulle gå ut på å registrere forekomsten av horn hos østlandsk rødkolle, teste sæden av de seminoksene  vi hadde på lager, og teste nye seminokseemner med hårprøve. For å sjekke at  de er homozygot kolla, og ikke bærere av horn gen.

Det første året ble 5 – 6 kalver testet ved hårprøve som ble sendt til bio-bank, hvor en testet positivt for horn gen og denne var allerede tatt inn til semin. Denne vil det ikke bli tilgjengelig sæd etter.

I 2018 ble sæd fra alle seminokser testet og mange var bærere av horn-gen. Det anbefales da kun å bruke i avl de som er homozygot kolla. Dette fordi den østlandske rødkolla er en kollet rase.

Videre i 2018 er det testet 9 oksekalver, hvorav to er tatt inn til semin. Av de 7 andre er en testet positivt på horn-gen, så forekomsten er heldigvis ikke veldig utbredt.

For 2019 ønsker vi å teste oksekalver for horn-gen.  Alle som skal brukes videre i avl, enten som gårdsokse eller seminokse ønsker vi å teste.  Testen er sponset via prosjektet, og på hårprøvene som skal sendes til Bio-Bank skal det merkes:

kollet test Norsk Genressurssenter

Vi ønsker å teste ca 20 kalver i 2019

Kontakt:

Gunhild Dangstorp  416 40 885

Erik Skretteberg 481 907 03