URFE-SEMINAR 21-22 SEPTEMBER 2018

VESTLIA RESORT- Bakkestølsvegen 81 -GEILO

Programmet starter fredag 21.september kl.10.00
– 09.30: Ankomst og registrering. Vestlia Resort ligger 1,4km ut fra Geilo sentrum.

– 10.00: Velkommen ved Frode Aga, vår kokk og matvert for seminaret. Bruk av kvaltietsråvarer og den gode historia!

– 10.30: Presentasjon av Urfe SA, Ola Hammer Langleite – 11.00: Muligheter i restaurantmarkedet, Nortura Proff

– 11.30: Pause/enkel beinstrekk

– 11.45: UMB –prosjekt melkekvalitet fra de norske kurasene.

– 12.30: LUNSJ på HALLINGSTUENE, Frode Aga`s restaurant i Geilo sentrum: Geilovegen 56.

– 13.45: Hvordan påvirker fôrets sammensetning melk og kjøtt? Anna Haug, professor NMBU

– 14.15: Informasjon og status om våre bevaringsverdige ku-raser. Norsk Genressurssenter ved Nina Hovden Sæter

– 14.45: Pause/enkel beinstrekk

– 15.00: Kalkyler på ammeku- og kastratoppdrett, ved Grethe Ringdal, Nortura Medlem

– 15.45: Åpent ord/spørsmål og takk for i dag.

Felles festmiddag på HALLINGSTUENE fredag kveld for de som vil det. Sosialt samvær og prat.
Overnatting må hver enkelt ordne selv.

Lørdag 22. september

– 10.00: Kalkyler i melkeproduksjon, Ola Hammer Langleite

– 10.45: Å ha bevaringsverdige kyr i praksis. Informasjon om raselagene og Norsk Bufe. Ingvild Oldre Heggom, Leiar i Laget for vestlandsk fjordfe.

– 11.15: Åpnet ord/spørsmål.

– 11.30: Avvreise til produsent og gårdsbesøk på Gol.

– 13.00: Gårdsbesøk på Snekkerhaugen hos Kjell Borge og Signe Hovden. Garden ligg opp frå Gol mot Hemsedal i ei grenda Grønlio. Adressa er Sjausetvegen 11, Gol. Dei har ammekubesetning med Sida Trønder- og Nordlandsfe (STN).

Påmelding til seminaret innen 10.september til Ingvild Oldre Heggom tlf/sms: 90852813 eller e-post: ioldre@yahoo.no

Priser: Kun seminar: 500kr.
Seminar inkludert FESTMIDDAG fredag kveld på HALLINGSTUENE: 1200kr

www.urfe.no