Mangfold for framtida

 – seminar om bevaring av genressurser i husdyr, planter og skogtrær

Botanisk Hage, Tøyen Hovedgård

Tidspunkt: Onsdag 26. september

 • 09.30

  Kaffe og registrering

 • 10.00

  Velkommen

  v/Nils Vagstad, direktør i NIBIO

 • Klima, mat og beredskap

  v/Jan-Ivar Botnen, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

  Klimaendringer kan føre til svikt i matproduksjonen og bidra til politisk uro. Det krever innsyn i sammenhengen mellom klima og matproduksjon, slik at beredskapstiltak er på plass når krisen oppstår. Det er i dette perspektivet vi må se vår egen landbrukspolitikk. Bevaring av genetisk mangfold innen kulturplanter, husdyr og skogstrær er helt nødvendig for å sikre et robust landbruk og matsikkerhet på lang sikt.

 • 11.00

  Bevaring av plantegenetiske ressurser

  • Hvordan er planter bevart i Norge?
   v/Morten Rasmussen – Norsk Genressurssenter
  • Klonarkiver – hva bevarer vi der og hvorfor mandatsorter
   v/Stein Harald Hjeltnes, Njøs
  • In vitro bevaring – hvordan anvende laboratoriemetoder til bevaring 
   v/Dag Ragnar Blystad, NIBIO

   

 • Utdeling av Plantearvenprisen 2018

 • I oldemors hage – Bevaring av stauder, kulturplanter og kulturhistorie.

  Intro til omvisning senere på dagen v/Kristina Bjureke, Universitetet i Oslo

 • 12.10

  Lunsj

 • 13.10

  Bevaring av skogtregenetiske ressurser

  • In situ bevaring og skogens genetiske ressurser
   v/Kjersti Bakkebø Fjellstad, Norsk Genressurssenter
  • Vern av skogtrær gir bevaring av genressurser for framtida
   v/ Pål Klevan, Miljødirektoratet
  • På lag med skogeierne – bevaring for framtidig foredling av gran
   v/repr fra Skogfrøverket
 • 14.00

  Bevaring av husdyrgenetiske ressurser

  • 30 år med bevaringsarbeid i Norge – status for de nasjonale husdyrrasene
   v/ Nina Sæther, Norsk genressurssenter
  • Hvorfor skal vi ta vare på norske husdyrraser?
   v/ Peer Berg, NMBU
  • Fjordfe er framtida for min gårdsproduksjon.
   Ingve Berntsen, Gausland gard. Årets unge bonde 2016

   

 • 14.45

  Videre satsning og nasjonal strategi

  • Nasjonal strategi for bevaring av genetiske ressurser for mat og landbruk
   v/Ingela Mohlin, Landbruksdirektoratet 
 • Diskusjon

 • 15.30

  Avslutning og omvisning i hagen

Påmelding og mer info