Avls-seminar med Telemarkfelaget

PROGAM FOR SEMINAR 26.-27.oktober 2018

TEMA: AVL OG AVLSARBEID

Sted: Norsjø Hotell, Akkerhaugen i Sauherad kommune, Telemark.

Fredag 26.oktober:

 • 10.00 Velkommen v/Hilde Riis, leder i Landslaget for Telemarkfe
 • 10.15 Storfekjøttkontrollen v/Solveig Bjørnholt. Hvorfor være medlem? Praktisk bruk. Hva kan vi bruke dataene til?
 • 11.30 Lunsj
 • 12.30 Grunnleggende avlsteori v/Lina Aasan, leder i avlsutvalget for LFT Ting vi alle bør vite for å kunne drive et fornuftig avlsarbeid Hvordan oppnår vi genetisk framgang for telemarksfeet?
 • 13.30 Sosial adferd/kusignal, brunstkontroll v/ammekuprodusent og veterinær Guro Sveberg Tine.
 • 14.30 Kaffe
 • 14.45 Sjukdommer, kalvingstegn og kalvingsvansker v/Guro Sveberg 15.30 Valg av okser/uttak av seminokser v/Lina Aasan
 • 16.15 Urfe – v/Ola Langleite. Gjennomgang av kalkyler

Lørdag 17.mars:

 • 09.00 Avlsplanlegging på den enkelte gård v/Lina Aasan
 • 10.00 Gårdsbesøk hos Hellek Berge i Gvarv, der vi ser på hva som kjennetegner et godt produksjonsdyr. Rasetegn, bruksegenskaper. Hva blir det lagt vekt på ved bedømming.
 • 12.00 Lunsj
 • (13.00. Årsmøtet for Landslaget for Telemarkfe begynner.)

Påmelding: seinest innen 15. oktober til post@telemarkfe.no eller tlf: 97982727 / 97194408

Pris: Kun fredag: kr 400 inkl. lunsj. Begge dager m/overnatting kr 1850 i enkeltrom, kr 1550 i dobbeltrom. Inkluderer lunsj også lørdag. (Uten lørdagslunsj kr 1550 og 1250).

Opprinnelig innlegg finner du her: telemarkfe.no

VELKOMMEN!