Oksekalver til semin, gårdsokse

Laget er veldig takknemlige for at dere sier i fra når dere har aktuelle oksekalver for semin eller til gårdsokser . Dette bør skje så fort som mulig etter fødsel.

Meld i fra til Gunhild, Odd Roar eller Tonje i avlsutvalget, så foretar de vurderinger ut i fra avstamning. Meld i fra ,det er ikke ett nederlag om ikke oksen blir aktuell, men det er bedre å ha flere henvendelser og flere  okser å velge mellom.
Når det er okser til semin, vil Geno ha de inn ved 4 mnd alder for å starte testen, så meld i fra tidlig. I 2017 ble dessverre ingen okser godkjent, så 2018 bør gi gode muligheter.
Aktuelle okser skal meldes til laget først, og så gjør de en vurdering og sender papirer og bilder over til Anna på Genressurssentret.  Det skal tas bilder av mor og kalv, mor i helfigur, og jur fra siden og bak. Hårprøve for analyse for kollethet må sendes inn så fort vi vet at oksen kan være aktuell.

Avlsutvalget – Gunhild Dangstorp
Mobil: 416 40 885

Avlsutvalget – Odd Roar Stenby
Mobil nr:  91 56 11 69

Avlsutvalget – Tonje Aas
Mobil: 916 16 627