Gunhild og rødkollene

Reportasje fra Nationen

Gunhild og rødkollene fikk førstesiden på Nationen en lørdag i april.  En flott reportasje om Guldkolla. Kjøtt fra østlandsk rødkolle som markedsføres under Guldkolla, kjøttproduksjon basert på grassforede kuer og kalver.  Kalver som går med mor til de er 6 – 8 mnd og dier melk og har en flott tilvekst på kun melk og gras.  En meget miljøvennlig produksjon, kun på lokale ressurser. (Bildet er lastet ned fra Nationen)